Informacje dla wystawców

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zaprasza Państwa do udziału w XXXI Agropromocji, która odbędzie się w dniach 9-10 września 2023 roku w Starym Sączu.

Agropromocja to największa w regionie wystawa rolnicza o charakterze promocyjno-handlowym, która co roku przyciąga tysiące odwiedzających oraz setki firm branżowych z całej Polski.

Podmioty zainteresowane wystawieniem się na Agropromocji proszone są o zapoznanie się z regulaminem wydarzenia oraz wypełnienie karty zgłoszeniowej.

Z okazji Agropromocji 2023 wydajemy Katalog Wystawy (nakład 1200 szt.), który jest bezpłatnie rozprowadzany wśród zwiedzających. W ramach opłaty za powierzchnię wystawową dokonujemy darmowego wpisu prezentowanej działalności wystawcy

Zakres tematyczny

 • maszyny i urządzenia do produkcji rolnej,
 • wystawa zwierząt i drobnego inwentarza,
 • pasze, dodatki paszowe i preparaty weterynaryjne,
 • przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • środki ochrony roślin i nawozy,
 • ogrodnictwo, szkółkarstwo i urządzanie ogrodów,
 • hodowla roślin i nasiennictwo,
 • ochrona środowiska,
 • rolnictwo ekologiczne, żywność ekologiczna,
 • budownictwo wiejskie i inwentarskie,
 • agroturystyka,
 • produkty regionalne i tradycyjne,
 • rzemiosło i rękodzieło ludowe,
 • doradztwo rolnicze i wydawnictwa,
 • uczelnie, instytuty, organizacje i związki rolnicze,
 • banki, firmy ubezpieczeniowe i inne obsługujące rolnictwo.

Zapraszamy również wystawców, którzy chcieliby zaprezentować inne wyroby i usługi związane z rolnictwem.

Miejsce wystawy

Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II, Papieska 10, 33-340 Stary Sącz.
9 września 2023 roku, w godzinach 9.00 do 20.00
10 września 2023 roku, w godzinach 9.00 do 18.00
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia i zamknięcia Wystawy.

Wyświetl większą mapę

Program wystawy

Zgłoszenie udziału w Agropromocji

Warunkiem udziału w Agropromocji jest przesłanie zgłoszenia (skanu zgłoszenia) z oryginalnymi pieczątkami i podpisami osób upoważnionych (do pobrania poniżej) oraz dokonanie wpłaty za zamówione stoisko do dnia 5 września 2023 roku.

 • Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu

  ul. Kraszewskiego 44

  33-300 Nowy Sącz, z dopiskiem „Biuro Wystawy Agropromocja 2023”

 • Wpłaty można dokonać na konto bankowe z dopiskiem „Agropromocja 2023”

  BGK O/Kraków 53 1130 1150 0012 1274 4520 0002

Oferta sponsorska Wystawy Rolniczej Agropromocja 2023

Jeżeli chciałbyś zostać sponsorem Agropromocji 2023 i promować swoją markę podczas największej imprezy rolniczej w regionie, skorzystaj z przygotowanego przez nas pakietu sponsorskiego.

Podmioty zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z :

 • Małgorzata Serwaczak

  Kierownik Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

  malgorzata.serwaczak@modr.pl

  tel. 12 285 21 14, wew. 240, 531 513 161

Wjazd i wyjazd na teren wystawy

Do wejścia na teren Wystawy upoważnia uczestników przypięty w widocznym miejscu identyfikator wydany przez Organizatora. Uczestnik otrzymuje bezpłatnie dwa identyfikatory. Dodatkowe identyfikatory można nabyć u Organizatora.

Pliki do pobrania