Zakres tematyczny wystawy

Agropromocja stanowi niepowtarzalną okazję do zaprezentowania masowej publiczności oferty rynkowej firm działających w sferze agrobiznesu, dlatego też corocznie podczas Wystawy swój dorobek, wyroby i usługi prezentuje blisko 400 firm z branży rolniczej i okołorolniczej, wystawców indywidualnych oraz instytucji. Imprezie towarzyszą pokazy, konkursy, występy zespołów artystycznych i inne atrakcje.

Zakres tematyczny wystawy:

 • maszyny i urządzenia do produkcji rolnej,
 • wystawy zwierząt,
 • pasze, dodatki paszowe
 • przetwórstwo rolno – spożywcze,
 • środki ochrony roślin i nawozy,
 • ogrodnictwo, szkółkarstwo i urządzanie ogrodów
 • hodowla roślin i nasiennictwo,
 • rolnictwo ekologiczne, żywność ekologiczna,
 • agroturystyka,
 • produkty regionalne i tradycyjne,
 • rzemiosło i rękodzieło ludowe, folklor
 • promocja regionów,
 • budownictwo wiejskie, budynki inwentarskie
 • szkoły i uczelnie rolnicze, instytuty badawcze, organizacje i związki rolnicze,
 • doradztwo rolnicze i wydawnictwa pism branżowych,
 • banki, firmy ubezpieczeniowe, instytucje obsługujące rolnictwo,
 • pokazy mechanizacyjne.
back to top