Reklamy bezpłatne i płatne oraz ceny reklam

Katalog Wystawców

Z okazji Wystawy „Agropromocja 2017” wydajemy Katalog Wystawców (nakład Katalogu 3000 szt.) który jest bezpłatnie rozprowadzany dla zwiedzających wystawę w trakcie jej trwania.

W katalogu umieszczamy:

  1. W ramach opłaty za powierzchnię wystawową dokonujemy wpisu prezentowanej działalności wystawcy. Publikujemy wpis dotyczący działalności wystawcy o objętości do 90 znaków drukarskich (nazwa firmy i jej dane teleadresowe publikowane są poza w/w objętością).
  2. W ramach dodatkowej opłaty w katalogu można zamówić reklamy płatne drukowane w formacie A5 na papierze powlekanym. (Decydując się na skorzystanie z możliwości zamieszczenia reklamy prosimy o przysłanie na nośniku informacji lub elektronicznie reklamy odpowiadającej niżej wymienionym parametrom w postaci plików: pdf, wysokiej rozdzielczości jpg, lub cdr wersja 9/teksty zamienione na krzywe/).Wymiar 148,5×210 bez spadów i znaczników cięcia. Margines tekstów 1 cm dookoła powierzchni zadruku.

Odpłatność:

  • reklama czarno-biała – powierzchnia zadruku 148,5×210 – A5 – 200 zł + 23%VAT
  • reklama czarno-biała – powierzchnia zadruku 105×148,5 – A6 – 100 zł + 23%VAT
  • reklama kolorowa – powierzchnia zadruku 148,5×210 – A5 – 400 zł + 23%VAT
  • reklama kolorowa – powierzchnia zadruku 105×148,5 – A6 – 2100 zł + 23%VAT

 

Dźwiękowy spot reklamowy

Tereny wystawy „Agropromocja 2017” są centralnie nagłośnione w związku z tym jest możliwość zamówienia reklamy słownej która jest emitowana w trakcie trwania wystawy. (Z dostarczonych materiałów tekstowych zamawiającego nagrany zostanie komunikat dźwiękowy zawierający do 35 słów prezentujący ofertę wystawcy. Nazwa firmy i jej dane teleadresowe nagrywane są poza w/w objętością)

Odpłatność:

  • dźwiękowy spot reklamowy – 200 zł brutto

Termin zamawiania i uzgadniania treści reklam płatnych do 15.08.2016 r.

 

Reklama na stronie internetowej Agropromocji 2017: www.modr.pl/agropromocja

Wszyscy wystawcy biorący udział w Wystawie „Agropromocja 2017” w ramach odpłatności za powierzchnię wystawową uzyskają prawo do reklamy na naszej stronie internetowej.

Reklama będzie obejmować dane teleadresowe wystawcy oraz tekst zgłoszony do katalogu wystawców.

Okres emisji reklamy:

  • od 9 września do końca 2017 roku.
back to top