Agropromocja 2018

Szanowni Państwo!

AGROPOROMOCJA jest największą wystawą rolniczą w regionie, od 28 lat wpisaną w kalendarz najważniejszych imprez promocyjno-handlowych w Małopolsce, wydarzenie spotyka się rok rocznie z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników i zwiedzających.

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 8-9 września 2018 roku, tradycyjnie w Nawojowej koło Nowego Sącza, na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Agropromocja stanowi niepowtarzalną okazję do zaprezentowania masowej publiczności oferty rynkowej firm działających w sferze agrobiznesu, dlatego też corocznie podczas Wystawy swój dorobek, wyroby i usługi prezentuje blisko 400 firm z branży rolniczej i okołorolniczej, wystawców indywidualnych oraz instytucji. Imprezie towarzyszą pokazy, konkursy, występy zespołów artystycznych i inne atrakcje.

Agropromocja, z uwagi na swoją renomę i prestiż, przyciąga profesjonalną publiczność, przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa, liczne rzesze mieszkańców miast i wsi oraz dziennikarzy prasy, radia i telewizji. W ciągu dwóch dni wystawę zwiedza od 30 do 50 tys. osób. Gwarantuje to duży efekt promocyjny dla wystawców oraz możliwość nawiązania korzystnych kontaktów biznesowych.

Serdecznie zapraszam wszystkie firmy z Małopolski oraz spoza województwa małopolskiego do zaprezentowania swojej wyjątkowej oferty szerokiemu gronu odbiorców, którzy odwiedzą 28-tą edycję wystawy Agropromocja 2018.

Do udziału w Agropromocji zapraszam również twórców ludowych, rzemieślników, Koła Gospodyń Wiejskich oraz rolników indywidualnych, którzy produkują i sprzedają swoje wyroby wyłącznie we własnym zakresie, gdyż przygotowaliśmy dla Państwa ofertę promocyjną obejmującą bezpłatne stoiska wielkości 4 metrów kwadratowych.

Jestem przekonany, że 28-taj edycja wystawy Agropromocja, okaże się, jak co roku Państwa sukcesem – przyniesie wymierne korzyści dla wystawców i rolników oraz przyczyni się do nawiązania owocnych kontaktów handlowych i osobistych.

Mam nadzieję, że na tegorocznej wystawie będzie rekordowa liczba wystawców i zwiedzających.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa!!!

Z poważaniem

Marek Kwiatkowski
Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach

back to top